Dijital Dönüşüm ve Türkiye

Listen now
00:00
11.03.2023

Dijital Dönüşüm ve Türkiye

Nielsen’in hızlı tüketilebilen ürünleri alışveriş ve perakende konusunda yapmış olduğu araştırma, tüketicinin online alışveriş alışkanlığı ve e-ticaret hakkında bilgi aktarırken, Türkiye’de dijital dönüşüm hakkında da ipuçları vermektedir.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre;


Global nüfusun internet kullanımı: %53

Türkiye’de internet kullanımı: %67


Dünyada cep telefonu kullanıcısı: %68

Türkiye’de cep telefonu kullanıcısı: %90


Dünyada aktif sosyal medya kullanımı: %42

Türkiye’de aktif sosyal medya kullanımı: %63


Dünyada cep telefonundan aktif sosyal medya kullanımı: %39

Türkiye’de cep telefonundan aktif sosyal medya kullanımı: %54


Facebook kullanıcı sayısı Türkiye sıralaması: 9

Instagram kullanıcı sayısı Türkiye sıralaması: 5

Türkiye’de sosyal medya da geçirilen ortalama süre, Çin ve ABD ile kıyaslandığı zaman %50 daha fazla olduğu görülmektedir.

Bu bilgiler üzerinde, bilgi düzeyi olarak insan kaynağımız niteliklerinde genel skorumuza göre daha iyi olduğu görülmektedir. Bu insan kaynaklarını, doğru eğitim ve gelişim programları ile destekleyip, geliştirmemiz gerekmektedir.


Dijital dönüşüm, teknolojinin hızlı gelişimi ve dijitalleşmenin hayatımızın hemen her alanına girmesiyle birlikte ortaya çıkmış bir kavramdır. Bu süreçte, geleneksel iş modellerinin dijital teknolojilerle yeniden yapılandırılması ve iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi hedeflenmektedir.


Türkiye'de de dijital dönüşüm, son yıllarda giderek önem kazanmaktadır. Türkiye'nin dijitalleşme potansiyeli oldukça yüksek olmasına rağmen, ülkemizde dijital dönüşümün hızı, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yavaş kalmaktadır. Bu durum, Türkiye'nin dijital altyapısının henüz tam olarak gelişmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.


Ancak son yıllarda, Türkiye'de dijital dönüşüme yönelik çalışmalar hızlandırılmıştır. Özellikle 2020 yılında, COVID-19 pandemisi nedeniyle dijitalleşme süreci hızlanmış ve birçok işletme dijitalleşme çalışmalarına yoğunlaşmıştır. Bu süreçte, online eğitim, uzaktan çalışma, dijital ödeme sistemleri gibi dijital hizmetlerin kullanımı artmıştır.


Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde öncelikli hedefleri arasında, dijital altyapının geliştirilmesi, e-devlet hizmetlerinin yaygınlaştırılması, dijital ticaretin teşvik edilmesi, dijital becerilerin artırılması ve siber güvenliğin sağlanması yer almaktadır.


Sonuç olarak, Türkiye'de dijital dönüşüm süreci hala gelişme aşamasındadır ancak önemli adımlar atılmaktadır. Ülkemizin dijital altyapısının geliştirilmesi ve dijitalleşmenin yaygınlaştırılması, Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak ve dijital ekonomiye geçiş sürecinde ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır.

Dijital Dönüşüm ve Türkiye

Populer Blogs